Analógové Markre

Analógový rádiofrekvenčný marker


je pasívne elektrické zariadenie určené na trvalé označenie podzemných líniových stavieb. Poskytuje lacné a spoľahlivé označenie menej významných bodov podzemnej líniovej stavby. Je vhodným riešením prípadov, kde sa nevyžaduje označenie významných strategických bodov podzemnej líniovej stavby.

KOMPLEX vyrába nasledovné typy analógových markerov:

- MiM Marker 120 analog
- MARKER 2500
- Long MARKER
- MAR 100-3D – guľový marker

MiM Marker 120 analog

Je pasívny analógový marker určený na permanentné označenie podzemných líniových stavieb. Priemer markra len 12cm zaručuje, že sa dá marker použiť aj do tých najužších výkopov, či ťažko prístupných miest. MiM Marker 120 analog predstavuje cenovo veľmi výhodný a spoľahlivý spôsob označenia inžinierskych sietí a ich zariadení všetkých druhov, kde je potrebná jednoznačná a presná lokalizácia.

MiM Marker 120 analog je určený najmä na označenie priamych úsekov všetkých typov sietí
• Plynovodné potrubia
• Telekomunikačné káble
• Kanalizačné potrubia
• Energetické káble
• Vodovodné potrubia
• atď.

Technické parametre MiM Marker 120 analog
Pracovná frekvencia (kHz) (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materiál vrchného obalu High Density PS
Rozmery Priemer x Výška 119 x 33 mm
Hmotnosť Max. 116g
Identifikačné sériové ID číslo NIE
Čítací dosah markra 1,4 m (4,59ft)
Pracovná teplota -20 °C +60 °C
Životnosť markra vrátane dát 50 rokov

 

 

MAR 100-3D

MAR 100-3D je analógový guľový marker. Je ideálnym riešením pre užšie výkopy.
Najväčšia výhoda MAR 100-3D je guľovitá charakteristika jeho elektromagnetického poľa. To významne zjednodušuje inštaláciu tohto markra. Silný vonkajší PE obal MAR 100-3D mu zaisťuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poskytuje mu ochranu aj v najnáročnejších podmienkach. Dva otvory po bokoch krytu markra sú určené na prípadné pripevnenie MAR 100-3D k líniovej stavbe pomocou fixačných pásov.

Technické parametre MAR 100-3D
Pracovná frekvencia (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materiál vrchného obalu PE
Rozmery Priemer 130mm
Hmotnosť Max. 210 g (0,46lb)
Hmotnosť Identifikačné sériové ID číslo NIE
Čítací dosah markra 1,2 m (3,9ft)
Pracovná teplota -20 oC do +60 oC
Životnosť markra 50 rokov

 

Analógové RF markre


MARKER 2500, Long MARKER

KOMPLEX vyrába dva typy veľkých analógových plochých markerov – MARKER 2500 a Long MARKER. Oba typy markerov poskytujú spoľahlivý a lacný spôsob označenia líniovej podzemnej stavby v prípadoch, kde sa nevyžaduje označenie významného bodu siete.
Marker 2500 je navrhnutý na označenie líniových stavieb v hĺbke max. 1,8m.
V minulosti bol Marker 2500 najpoužívanejším spôsobom označovania všetkých druhov podzemných sietí.

Technické parametre Marker 2500
Pracovná frekvencia (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materiál vrchného obalu High Density PS
Rozmery      Priemer x Výška 225 x 28 mm
Hmotnosť Max. 300 g (0,66lb)
Identifikačné sériové ID číslo NIE
Čítací dosah markra 1.8m
Pracovná teplota -20 °C +60 °C
Životnosť markra 50 гokov

 

 

Long Marker je novinka medzi plochými analógovými markermi. Jeho prednosťou je veľký čítací dosah. Nová konštrukcia markera umožňuje použiť tento marker až do hĺbky 2,5m.

Technické parametre Long Marker
Pracovná frekvencia (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materiál vrchného obalu High Density PS
Rozmery      Priemer x Výška 225 x 28 mm
Hmotnosť Max. 300 g (0,66lb)
Identifikačné sériové ID číslo NIE
Čítací dosah markra 2,5 m
Pracovná teplota -20 °C +60 °C
Životnosť markra 50 гokov

 

 

Typy podzemných líniových stavieb a príslušné frekvencie markerov

Frekvencia Typ Farba markera Typ lokátora SML
83,0 kHz Plynovodné potrubia SML G
101,4 kHz Optické káble SML T
121,6 kHz Kanalizačné potrubia SML S
134,0 kHz. 169,8 kHz Energetické káble SML E
145,7 kHz Vodovodné potrubia SML W