Marker

MiM Marker 120 analog

MiM Marker 120 analog Je pasivni analogni marker dizajniran za trajno markiranje podzemnih sistema. Spoljni prečnik markera iznosi samo 12 cm što znači da se MiM Marker 120 analog može koristiti u najužim rovovima ili na mestima sa lošim pristupom. MiM Marker 120 analog predstavlja cenovno povoljan i pouzdan način markiranja svih tipova podzemnih sistema gde je potrebna tačna i jasna detekcija.

MiM Marker 120 analog se koristi za pravolinijske sekcije sledećih podzemnih sistema:
• gasni cevovodi
• optički i telekomunikacioni kablovi
• kanalizacioni cevovodi
• energetski kablovi
• vodovodne cevi
• itd

Technički parametri MiM Marker 120 analog
Radna frekvencija (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal kućišta PS velike gustine
Dimenzije Prečnik x Visina 119 x 33 mm
Težina Maks. 116g
ID serijski broj NEMA
Opseg očitavanja Do 1,4 m (4,59ft)
Radna temperatura -20 °C +60 °C
Vek trajanja 50 godina

 

MAR 100-3D

MAR 100-3D je loptasti analogni marker. To je idealno rešenje za uska iskopavanja.
Najveća prednost MAR 100-3D je sferna karakteristika elektromagnetnog polja ovog markera. To skraćuje vreme instalacije loptastog markera. Jaka PE pokrivenost MAR 100-3D pruža savršenu zaštitu markera čak i ekstremnim uslovima. Dva držača PE poklopca omogućavaju fiksiranje MAR 100-3D za vaš podzemni uređaj trakom. To skraćuje vreme instalacije loptastog markera. Jaki PE poklopac MAR 100-3D pruža savršenu zaštitu markera čak i u ekstremnim uslovima. Dva držača PE poklopca omogućavaju fiksiranje MAR 100-3D za vaš podzemni uređaj trakom.

Tehnički parametri MAR 100-3D
Radna frekvencija (kHz)  83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca PE
Dimenzije Prečnik 130mm
Težina Max. 210 g (0,46lb)
Identifikacioni broj ID NO
Raspon očitavanja markera 1,2 m (3,9ft)
Radna temperatura -20 oC do +60 oC
Vek trajanja 50 godina

 

Analogni RF markeri

Analogni marker radiofrekvencije je pasivna električna oprema za trajno obeležavanje podzemnih uređaja. Omogućava najbolji način za jeftino i pouzdano obeležavanje manje važnih tačaka vaše podzemne mreže. To je dobro rešenje u slučajevima kada detekcija određenih tačaka nije potrebna.

KOMPLEX proizvodi tri vrste analognih markera:
• MARKER 2500
• Dugi MARKER
• MAR 100-3D – loptasti marker

MARKER 2500, Dugi MARKER

KOMPLEX proizvodi dve vrste ravnih analognih markera – MARKER 2500 i Dugi MARKER. Oba markera pružaju pouzdani i jeftin način obeležavanja podzemnog uređaja na mestima gde detekcija određene tačke podzemne mreže nije potrebna. Marker 2500 je napravljen za duboka iskopavanja kod kojih je potrebna detekcija do 1,8 m. U prošlosti je to bio najviše korišćen marker za obeležavanje svih vrsta podzemnih uređaja.
Marker 2500 je napravljen za duboka iskopavanja kod kojih je potrebna detekcija do 1,8 m.

Tehnički parametri Marker 2500
Radna frekvencija (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca HIPS (Velika gustina PS)
Dimenzije       Prečnik x Visina 225 x 28 mm
Težina Max. 300 g (0,66lb)
Identifikacioni broj ID NO
Raspon očitavanja markera 1,8 m (5,9ft)
Radna temperatura -20 oC do +60 oC
Vek trajanja 50 godina

 

Dugi Marker je inovacija kod ravnih analognih markera. Parametri i princip upotrebe je sličan kao u slučaju Marker 2500. Glavna razlika je u rasponu očitavanja. Nova konstrukcija Dugog MARKERA omogućava povećanje raspona očitavanja ovog markera do 2,5 m.

Technické parametre Long Marker
Radna frekvencija (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal poklopca HIPS (Velika gustina PS)
Dimenzije         Prečnik x Visina 225 x 28 mm
Težina Max. 300 g (0,66lb)
Identifikacioni broj ID NO
Raspon očitavanja markera 2,5 m (8,2ft)
Radna temperatura -20 oC do +60 oC
Vek trajanja 50 godina

 

Vrstva radne frekvencije

Frekvencija Tip Boja markera Vrste lokatora markera
83,0 kHz Gasni cevovod SML G
101,4 kHz Optički kablovi SML T
121,6 kHz Kanalizacioni cevovod SML S
134,0 kHz. 169,8 kHz Kablovi za napajanje SML E
145,7 kHz Vodovodne cevi SML W